logo
Nákupný košík

Organizovanie a sprostredkovanie poľovačiek
MenuMaďarsko

Krajina, kde má poľovníctvo obrovskú tradíciu, aj vďaka ktorej sa môže pýšiť rekordnými trofejami jeleňov, danielov, či srncov. Svojou atmosférou a početnosťou výradov sú nezabudnuteľné aj spoločné poľovačky na diviaky a drobnú zver.

Maďarsko polovačkaSezónu v Maďarsku otvárame 15. apríla poľovačkou na srnce, kedy začína hlavná sezóna lovu srncov. Vzhľadom na odlišnú úpravu dobu lovu srnca v Maďarsku (začína o mesiac skôr ako u nás) značná časť poľovníkov zo Slovenska využíva čas od polovice apríla do 16. mája na zbieranie zážitkov a trofejí z poľovačiek na srnce v Maďarsku. Percento úspešnosti lovu v jarnom období zvyšujú v tom čase nízke porasty poľnohospodárskych kultúr.

Veľmi úspešne sa dajú srnce loviť aj v období srnčej ruje (koniec júla až začiatok augusta), a to najmä zásluhou šikovných poľovníckych sprievodcov schopných navábiť za jednu vychádzku veľké množstvo srncov. Konkrétne revíry vyberáme podľa požiadaviek poľovníckych hostí, v závislosti od toho či majú záujem loviť len silné srnce alebo naopak preferujú kvantitu pred kvalitou, resp. či majú záujem loviť v poľných revíroch alebo naopak v revíroch s prevahou lesa. Vo všeobecnosti preferujem východnú a južnú časť Maďarska (Alföld), kde je srnčia zver majoritnou, čomu zodpodá aj jej početnosť a kvalita trofejí. Srnce možno loviť podľa individuálneho cenníka (na základe hmotnosti trofeje) alebo na tzv. paušál. Obľúbenou formou je aj zakúpenie balíkov napr. 10 či 15 srncov s výrazným cenovým zvýhodnením.

Polovačka maďarskoDoba lovu jeleňa v Maďarsku začína 1. septembra, kedy je na juhu krajiny (povodňové pásmo Dunaja a Drávy) ruja už v plnom prúde. Poloha a teplejšia klíma predurčujú Maďarsko k tomu, že jelenia ruja ako hlavné obdobie lovu silných jeleňov v jeho južných župách (Zala, Somogy, Baranya) začína o zhruba 2 týždne skôr ako na Slovensku. Hlavne preto mnoho slovenských poľovníckych hostí trávi prvé septembrové týždne na juhu Maďarska zbierajúc nezabudnuteľné poľovnícke zážitky. Práve v týchto regiónoch sa lovia najsilnejšie jedince, čoho dôkazom sú svetové tabuľky rekordných trofejí. Zaujímavý z pohľadu poľovníckeho hosťa je aj lov pravého karpatského jeleňa na východe Maďarska (pozdĺž maďarsko – ukrajinskej hranice). Pre tieto jelene je typické tmavé sfarbenie parožia, dlhé a hrubé kmene a menej vetiev. Tu kulminuje ruja okolo 20. septembra. Treťou lokalitou, ktorú so svojimi hosťami navštevujem sú revíri v pohoriach Vértes, Börzsöny a Pilis (hraničiace so Slovenskom), kde je z hľadiska početnosti i kvality genofondu rovnaká populácia ako v okresoch Levice, Veľký Krtíč, Lučenec, či Rimavská Sobota. V porovnaní so Slovenskom je však rozdiel najmä v cene a úrovni organizácie poľovačky. Rovnako ako pri srncoch aj pri jeleňoch je možné loviť na základe paušálnej ponuky.

Maďarsko je preslávené aj momentálne najkvalitnejšou populáciou danielej zveri na svete. Pri pohľade na katalóg najsilnejších trofejí vidíme, že poľovné revíry Gúth, Gyulaj, Lábod, Pusztavacs, no i mnohé iné produkujú pravidelne daniele s bodovou hodnotou nad 200 bodov CIC. Podstané je, že ide o voľné revíry, nie malé zverničky alebo zverofarmy ako je tomu na Slovensku alebo v Čechách. Hlavným obdobím lovu daniela je samozrejme ruja (október).

Zajace polovačkaLov daniela bol vždy v tieni poľovačky na jeleňa, no v ostatnom období poľovníci zisťujú, že uloviť daniela v ruji nie je o nič menej vzrušujúce ako uloviť ručiaceho jeleňa. Daniele lovím s poľovníckymi hosťami vo viacerých oblastiach, v závislosti od toho, o ulovenie akého daniela hosť žiada. Vo všetkých prípadoch o revíri, kde je danielia zver dominantnou a nie je rušená silnejším konkurentom, jeleňou zverou. Tomu zodpovedá aj trofejová kvalita ulovených danielov, ktorá v niektorých prípadoch presahuje aj magickú hranicu 5 kg.

Ďalším lákadlom pre zahraničných hostí sú spoločné poľovačky na diviaky, a to tak vo voľných revíroch, ako aj vo zverniciach. Pokiaľ ide o voľné revíry, preferujem 2-dňové akcie (najčastejšie kombinácia lovu vo voľnom revíri a vo zvernici), pričom nie je problém v prípade dorého prírastku diaviakov v danom roku dosiahnuť výrad na úrovni 30-40 diviakov za deň vo voľnom revíri, resp. 100-150 ks vo zvernici. Počet strelcov stanovujem na max. 15 vo voľnom revíri, resp. 12 vo zvernici, aby sa obsadzovali naozaj len tie štandy, kde je reálna šanca na úspech. V Maďarsku je na spoločných poľovačkách povolené loviť rovnako ako na Slovensku aj netrofejovú jeleniu, danieliu a muflóniu zver, čo moji hostia s obľubou využívajú. Rozdiel oproti klasickej spoločnej poľovačke na diviaky je v tom, že pri tomto spôsobe lovu je podľa príslušných maďarských právnych predpisov zakázané používať na durenie zveri psov. Najmä vďaka tomu je na výradoch omnoho početnejšie zastúpená zver holá. Zásluhou bohatých výradov nadobúda tento spôsob lovu čoraz viac na atraktivite.

Maďarsko polovačkaSpoločné poľovačky na diviaky prinášajú jedinečnú atmosféru nielen z hľadiska absolvovania samotného lovu, ale aj spoznávaním nových ľudí, zábavou po spoločnej poľovačke (pravidelne s výbornou cigánskou hudbou) a možno aj uzatváraním nových kontraktov. Na rozdiel od našich klasických „100-eurových” poľovačiek sa tieto vyznačujú výbornou organizáciou plynulým presúvaním sa po jednotlivých pohonoch, dostatočným počtom honcov a kvalitných duričov a prísnym rešpektovaním poľovníckych tradícií.

Diviačia zver je z pohľadu poľovníckych hostí mimoriadne atraktívnou zverou, a to jednak vďaka tomu, že ju možno loviť (až na diviačice) po celý rok, ako aj z hľadiska spôsobu lovu (individuálne a formou spoločnej poľovačky). Lov diviaka je často vnímaný aj ako vhodný doplnok lovu iného druhu zveri.

Čo sa týka možnosti lovu diviakov, spolupracujem s užívateľmi poľovných revírov nachádzajúcich sa južne od Balatonu. Okrem týchto častí mám dobré skúsenosti aj s organizovaním poľovačiek v oblasti Nógrád a Gömör (južne od Veľkého Krtíša, Lučenca a Fiľakova) a taktiež v okolí Hortobágyskej pusty, kde sa diviaky lovia v niekoľko desiatok, ba aj stoviek hektároch rozsiahlych trstinách. Výborné poľovačky pre Vás viem zabezpečiť aj pohorí Börzsöny severne od Budapešti a v okolí Nagymarosu (Dunakanyar).

Polovačka MaďarskoV Maďarsku je aj mnoho diviačích zverníc, kde je chov smerovaný k dosiahnutiu čo najsilnejších trofejových kancov. Nie sú zriedkavé kance s priemernou dĺžkou klov nad 24 cm, pričom rovnako je z genetického hľadiska kladený dôraz aj na získanie čo najhrubších zbraní. Podstatná je pritom snaha o zachovanie prirodzenej plachosti zveri a tým zabezpečenie plnohodnotného zážitku z lovu. Často sa stretávam s dlhoročnými poľovníkmi, ktorí majú ulovených už niekoľko desiatok, možno aj stoviek diviakov, ale „poriadneho kanca” ešte neulovili a Diana im v tomto smere nie je naklonená. Ak medzi nich patríte, odporúčam Vám individuálny lov vo zvernici. Diviačie zvernice nie sú malé oplotky na výcvik duričov, ale niekoľko sto hektárové obory, ktoré poskytujú plnohodnotný poľovnícky zážitok z lovu.

Do popredia záujmu sa dostáva aj drobná zver. Na Slovensku už v takmer nelovíme zajace, divých bažantov sa strieľa takisto len minimum a jarabice z našich revírov vymizli úplne. U našich južných susedov je stále dostatok revírov, kde 10 členná skupina nemá problém uloviť za deň 100 zajacov a k tomu 20-30 divých kohútov. Pre Maďarsko je typický aj tzv. polodivý chov bažantov, ktorého výsledkom je možnosť zabezpečenia poľovačky na výborne lietavé bažanty odrastené priamo v revíri, a to bušírovaním (pruhovka so psami) alebo klasickou natláčkou so strelcami na štandoch. Veľkému záujmu sa teší aj poľovačka na kačice pochádzajúce taktiež z umelého odchovu, no výborne lietavé. Atrakciou je poľovačka na jarabice, žiaľ už aj tu pochádzajúcich výlučne z umelých chovov. Výsledok poľovačiek na drobnú zver je vždy závislý len od finančných možností a streleckých schopností poľovníckych hostí.

Bažant polovačkaZajac sa loví v Maďarsku na rozdiel od nás už od 1.septembra, no väčšina užívateľov poľovných revírov si odlov plánuje na október až november, kedy je súčasne možné loviť aj bažanty. Na Slovensku sa poľovnícki hostia v podstate k lovu zajaca ani nedostanú, nakoľko užívatelia revírov, kde je drobná zver hlavnou zverou sa prírastok zajacov snažia speňažiť najmä jeho odchytom. V Maďarsku odchyt zajacov nemá takú tradíciu a stavy zajacov sa regulujú výlučne odstrelom, pričom poplatok za ulovenie zajaca predstavuje zhruba polovicu ceny odchyteného zajaca na Slovensku.

Bažanty sa lovia dvoma spôsobmi, jednak je to klasický spôsob lovu bušírovaním alebo lov v bažantniciach. Pri prvom z uvedených spôsobov lovu sa poľuje v skupinách po 3 až 5 strelcoch za pomoci zopár honcov a 2-3 kvalitných stavačov. Bažanty sú divé, t.j. vyliahnuté a odchované v prírode, takže krásne lietajú a nie je jednoduché ich uloviť. Do popredia sa postupne dostáva aj tzv. polodivý chov, pričom takto odchované bažanty v ničom nezaostávajú za ich divými konkurentmi a počas poľovačky medzi nimi nie je poznať žiaden rozdiel. V bažantniciach sa loví tak ako u nás natláčkou. Samozrejme, že umelo odchovaný bažant nemôže v leteckých schopnostiach konkurovať divému, no premyslenou organizáciou pohonov a vhodným terénom možno lov v bažantnici priblížiť k lovu vo voľnej prírode.

Z pohľadu poľovníckych hostí je mimoriadne atraktívnym aj lov jarabíc, ktoré sa na Slovensku nelovia vôbec. Treba priznať, že ani tu sa nejedná o divú populáciu, nakoľko v podstate ani v Maďarsku už neexistuje, no umelý chov poskytuje vyspelé a dobre lietavé jedince.

Polovačka maďarskoČo sa týka drobnej zveri, rád by som dal do Vašej pozornosti ešte jednu ponuku, a to lov tzv. polodivých kačíc. Ide o divé kačice, ktoré sú vyliahnuté v umelých liahňach a ich chov prebieha tak, aby boli nútené sa naučiť dobre lietať. Od momentu, kedy sú tieto kačice schopné lietať im opatrovatelia podávajú len krmivo a sú nútené odlietať za vodou na zhruba 300 m vzdialené jazero, pričom priestor medzi krmoviskom a jazerom vypĺňa dospelý les, čo núti kačice nabrať potrebnú výšku. Tieto poľovačky odporúčam absolvovať v septembri, prípadne v októbri počas babieho leta. Vzhľadom na to, že lov prebieha počas dňa, nie je problém skombinovať poľovačku napr. s lovom daniela alebo diviaka.

Vyhľadávané sú aj poľovačky na divé husi, ktoré sa lovia buď na ťahu alebo pomocou balaban na poliach kam sadajú na pašu. V prípade priaznivých poveternostných podmienok pre poľovačku na husi (hmla, vietor, dážď, sneh) je možné dosiahnuť veľmi pekné výrady. V súvislosti s lovom husí je však nutné dodať, že tento si nie je možné vopred dátumovo naplánovať s predstihom niekoľkých týždňov či mesiacov, ako je to v prípade inej zveri. Záujemcom o lov husí odporúčam kontaktovať ma a zanechať mi kontaktné údaje, aby som Vás v prípade najväčšieho predpokladu úspešnej poľovačky operatívne kontaktoval.

V mesiacoch november až január je v Maďarsku zaujímavá aj poľovačka na srny a srnčatá, a to najmä v poľných revíroch. Tento druh lovu obľubujú strelci, ktorí sa zároveň zdokonaľujú v streľbe na väčšie vzdialenosti, prípadne testujú strelivo. Za deň nie je problém uloviť zhruba 15 ks netrofejovej srnčej zveri.

ZDiviak pohľadu poľovníckych hostí so slabšou fyzickou kondíciou je nepochybne výhodou aj tamojšou legislatívou povolený lov z auta. Taktiež je vo vybraných revíroch možné loviť z konského povozu, čo je pre mnohých určite nemalé lákadlo.

Celkovo možno Maďarsko charakterizovať ako krajinu, kde je úroveň poľovníctva najvyššia v porovnaní s okolitými štátmi, čomu zodpovedajú aj dosiahnuté výsledky a záujem poľovníckych hostí vracať sa sem.Všetky práva vyhradené - www.hunternh.sk | Cookies

Tvorba web stránok od GRANDIOSOFT
Nastavenie súborov cookies
Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Radi by sme tiež využívali dobrovoľné cookies (non-essential), ktoré nám pomôžu zlepšiť fungovanie našej webovej stránky. Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas.
Informácie o cookies
Súhlasím Prispôsobiť Odmietnuť
<Naspäť
Podrobné nastavenie cookies
Súbory cookie používame na zabezpečenie základných funkcií stránky a na zlepšenie vášho používateľského zážitku. Svoj súhlas pre každú kategóriu môžete kedykoľvek zmeniť.
<Nevyhnutné cookies
 
Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú najmä na uchovávanie Vašich produktov v košíku, zobrazovanie obľúbených výrobkov, nastavenie Vašich preferencií a nákupného procesu. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.
<Analytické cookies
 
Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu a počet návštev našej webovej stránky.
<Marketingové cookies
 
Marketingové cookies sú využívané reklamnými a sociálnymi sieťami na prispôsobenie zobrazovaných reklám tak, aby pre vás boli čo najzaujímavejšie.
Povoliť všetky Povoliť zvolené Odmietnuť
Uložiť Odmietnuť